DOROTA SZYNKOWSKA-KOZIAK
Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego

BIURO

TŁUMACZEŃ I CONSULTINGU

Wybierz temat, który Cię interesuje

tłumaczenia język niemiecki
tłumaczenia zwykłe i poświadczone z języka niemieckiego

TŁUMACZENIA

ZWYKŁE I POŚWIADCZONE

Samochodowe

dowody rejestracyjne, karty pojazdu, umowy kupna-sprzedaży, przebiegi ubezpieczenia, faktury

Medyczne

zwolnienia , karty informacyjne z leczenia szpitalnego, historie choroby, zaświadczenia, opisy badań

Techniczne

instrukcje obsługi, dokumentacja techniczna, wyceny, kosztorysy, patenty

Prawnicze

wyroki, postanowienia, akty notarialne, pisma procesowe, umowy i inne akty prawne

Prywatne

wszelkiego rodzaju teksty przeznaczone do wiadomości i na użytek prywatny

Urzędowe

decyzje, zarządzenia, wezwania, zaświadczenia, umowy, redagowanie pism i korespondencja z urzędami

tłumaczenia język niemiecki Nowy Sącz

PODATKI I ZASIŁKI

AUSTRIA / NIEMCY
podatki i zasiłki Niemcy Austria

Sprawy podatkowe

Pomoc w rozliczeniach podatkowych

Niemcy

Einkommesteuererklärung roczne zeznania pracownika
Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer rozliczenie działalności gospodarczej

Austria

Arbeitnehemerveranlagung roczne zeznania pracownika
Einkommensteuer, Kommunalsteuer, Umsatzsteuer rozliczenie działalności gospodarczej

- zgłoszenia do urzędów skarbowych działalności gospodarczej i wnioski o numer podatkowy
- miesięczne, kwartalne i roczne zeznania Umsatzsteuer – VAT
- zmiana klasy podatkowej
- wnioski, odwołania, korespondencja

świadczenia zagraniczne

Zasiłki

Pomoc w sprawach związanych ze świadczeniami socjalnymi

Niemcy

Kindergeld zasiłek rodzinny
Elterngeld zasiłek rodzicielski

Austria

Familienbeihilfe zasiłek rodzinny
Kinderbetruuungsgeld zasiłek rodzicielski

Realizujemy także wszelkie inne formalności związane ze świadczeniami socjalnymi.

zasiłki i świadczenia zagraniczne niemcy austria

Ubezpieczenia

Pomoc w sprawach ubezpieczeń i odszkodowań

- odszkodowania
- zgłoszenia niezdolności do pracy
- wnioski o wypłatę zasiłku chorobowego
- wnioski emerytalne i uzupełnianie dokumentacji

korespodnencja z urzętami w języku niemieckim

Korespondencja z urzędami

Pomoc w załatwieniu wszelkich formalności urzędowych

- zgłoszenia do urzędu pracy
- zameldowania i wymeldowania z miejsca zamieszkania
- likwidacja konta bankowego
- abonamenty telewizyjne
- różnego rodzaju opłaty
- mandaty

podatki i zasiłki zagraniczne Austria / Niemcy

USŁUGI DLA FIRM

usługi dla firm tłumaczenie język niemiecki

Usługi dla firm

- zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej
- rozliczenia podatkowe firmy
- zakładanie działalności gospodarczej
- zgłoszenia do urzędu skarbowego
- zgłoszenia pracowników, oddelegowanie pracowników, wyliczenia wynagrodzeń, podatki osobiste
- fakturowanie i prowadzenie dokumentacji finansowej
- korespondencja firmowa i kontakty z urzędami
- consulting gospodarczy i prawny
- redagowanie umów i poszukiwanie kontraktów
- prowadzenie sekretariatu

usługi dla firm

KILKA SŁÓW O NAS

tłumacz przysięgły Dorota Szynkowska-Koziak

CENNIK

TŁUMACZENIA ZWYKŁE I POŚWIADCZONE
cennik tłumaczeń z języka polskiego na niemieckicennik tłumaczeń z języka niemieckiego na polski

 

TŁUMACZENIE ZWYKŁE
1 strona rozliczeniowa = 1800 znaków ze spacjami
TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE
1 strona rozliczeniowa = 1125 znaków ze spacjami

Kontakt

KOZIAK
ul. Podmłynie 10B/2
33-300 Nowy Sącz

NIP: 734-174-12-50, REGON: 490774414

Nr konta w Pekao SA: 55 124047481111000048720467